избрано

Лаврак

Лаврак, Морски вълк, Еuropian seabass (Dicentrarchus / Morone labrax)

Дължина на тялото до 1 м, тегло до 12 кг. На хрилните капачета има по два шипа и едно тъмно петно. Устата е голяма с четковидни зъбчета. Разпространение: в Атлантическия океан, Средиземно и Черно море. Навлиза в устията на реките. Биологията на вида е слабо проучена. Топлолюбива риба. Живее по единични или образува малки стада. Размножава се през пролетта и лятото в морето или в долните течения на някои реки. Храни се с хамция, цаца и други дребни риби. Рядък вид за Черно море. Няма стопанско значение.

Още...

бюлетин