избрано

Барбуня

<p><img src="http://95.43.208.103/enciklopedia/Image/Atherina boyeri.jpg" alt="" width="343" height="228" /></p><p>Атерина, Сребърка (<em>Atherina boyeri</em>)</p><p>Дължина на тялото 13-14 см. и тегло - 15 г. Разпространение: в Черно, Азовско море и прилежащите им водоеми. Биология: стадни, пелагични, морски риби. Понасят големи колебания в солеността. Обитават предимно заливите, но навлизат и в крайморските реки и езера. Съзряват полово на възраст 1г. Размножават се през април-август в литоралната зона.&nbsp;Хранят се със зоопланктон, ларви на мекотели, червеи и други.&nbsp;Атерината е обект на стопански риболов. Числеността и е значително намалена в резултат на риболовната преса и&nbsp;антропогенната дейност.&nbsp;</p> Още...

бюлетин