избрано

Платерина

Платерина (Liza/Mugil aurata), Golden gray mullet

Дължина на тялото до 60 см. и тегло до 1,5 кг. Разпространение: в Атлантическия океан и прилежащите му водоеми. В Черно море се среща навсякъде. Важен морфологичен белег е жълтото петно върху хрилните капачета. Биология: морска, пелагична, стадна риба. Мигрира на юг за зимуване. Съзрява полово на 2 - 3 години като се размножава порционно от август до октомври в крайбрежната зона или в открито море. Малките рибки се хранят с планктон и детрит, а възрастните с растителни обраствания, личинки на насекоми и други безгръбначни. Ценен стопански вид с намалени запаси. Минимално допустимия размер за улов според закона у нас  е 25 см.

Още...

бюлетин