избрано

Паламуд

Паламуд, Торук, Atlantic bonito (Sarda sarda)

Дължина на тялото - до 65 см, тегло до 2,5 - 4 кг. Странично върху опашното стебло има добре развит кил. Първата гръбна перка почти се допира до втората. След нея има 7 до 10, а след аналната 6 до 8 малки перки. Основите на първата гръбна, коремните и гръдните перки се намират в жлебове, в които могат да се прибират. Разпространение: в Атлантическия океан, по бреговете на северна Америка, Европа и Африка. Биология: пелагична, стадна, бързо движеща се риба. Зимува в Средиземно и Мраморно море. Напролет навлиза в Черно море за отхранване и размножаване. Размножава се през юни в повърхностните води. Нараства бързо. Съзрява полово на 1 - 2 години. Личинките и малките рибки се хранят със зоопланктон, а Още...

бюлетин