избрано

Илария

Илария, Leaping mullet (Liza/ Mugil saliens)

Дължина на тялото до 40 см, тегло до 800 г. Разпространение: в източната част на Атлантическия океан и прилежащите му водоеми, в Черно и Азовско море . Биология: морска, стадна, пелагична риба. Понася големи колебания в солеността. Зимува на юг от ноември до май. Съзрява полово на 2-3 години. Размножава се порцинно през август - септември главно в открито море. Живее до 7-8 години. Младите риби се хранят с планктон и детрит, а възрастните с дребни безгръбначни, растителни обраствания и други. Обект е на стопански риболов.

Още...

бюлетин