избрано

Морска котка

Морска котка, Common stingray (Dasyatis pastinaca)

Дължината на тялото на женските е до 1 м, на мъжките до 85 см, тегло 6 - 10 кг. Улавяни са екземпляри с тегло 20 кг. Тялото е гръбно - коремно сплеснато с формата на диск. Кожата е гладка с малобройни шипчета. Опашката е добре обособена, въоръжена с дълъг до 37 см. шип, който съдържа отровен секрет. Разпространение: в Атлантическия океан, Средиземноморския басеин включително и Черно море. Биология: Дънен, морски, топлолюбив вид. Размножава се през лятото. Яйцеживородни риби. Зародишите се изхранват от жълтъка на яйцата. Храносмилателната им система е свързана с тази на майката чрез тънки израстъци. Раждат се до 32 оформени малки. Храни се с дребни риби, ракообразни и други дънни Още...

бюлетин