избрано

Руска есетра

Руска есетра,  Russian sturegon (Acipenser gueldenstaedti)

Дължина до 1 - 2 м, тегло до 30 кг. Муцуната е къса и притъпена. Разпространение: в Черно, Азовско, Каспийско море и прилежащите им реки. Биология: проходна, придвижва се по единични или на малки стада. Образува локални популации, свързани с определена река. В Дунав навлиза масово през септември - декември. Мъжките съзряват полово на 8 - 12 години, а женските на около 15 години. Отлагат хайвера си на места с бързо течение и твърдо дъно. Живее до 50 години. Храни се с мекотели, ракообразни и други. Ценен стопански вид с намалени запаси.

Още...

бюлетин