избрано

Барбуня

Барабуня, Султанка, Red mulled (Mullus barbatus ponticus)

Дължина на тялото до 21 см, тегло до 140 г. Разпространение: навсякъде в Черно море. Биология: крайбрежна морска риба. Личинките и малките рибки се различават от възрастните по външния си вид и начин на живот - те са по-продълговати, със заострена муцуна и обитават повърхностните слоеве. На възраст около 1,5 месеца преминават към дънен начин на живот и придобиват белезите на възрастните риби. Съзряват полово на 1 - 2 години. Размножават се от юни до септември. Mалките се хранят със зоопланктон а възрастните - с дънни безгръбначни и дребни риби. Живее около 10 - 12 години. Извършва размножителни и зимувални миграции. Зимува около Босфора като на пролет мигрира на север Още...

бюлетин