избрано

Морска лисица

Морска лисица, Thornback ray (Raja clavata)

Дължина на тялото на женските - до 125 см, на мъжките до 75 - 80 см. Върху средната линия има 24 - 32 едри шипа. Разпространена е по европейските и северно - африканските брегове на Атлантическия океан, Средиземно, Адриатическо и Черно море. Биология: обитава крайбрежието. В Черно море се размножава от март до юли. Оплождането е вътрешно, непосредствено преди отлагането на яйцата. Всяко от яйцата е включено в специална рогова капсула с израстъци, които я задържат по подводни субстрати. Развитието продължава 4 - 5 месеца. Малките се раждат с резорбирано жълтъчно мехурче с размери 12 - 13 см. Храни се с дънни риби, ракообразни, мекотели и други. Няма стопанско значение.

Още...

бюлетин