избрано

Калкан

Чврноморски калкан, Turbot (Psetta maxima maeotica)

Дължина на тялото - до 50 - 60 см, тегло до 6 кг. Улавяни са екземпляри с тегло над 15 кг. Тялото е с ромбовидна форма. Покрито е с конични костни образувания. Устата е с голяма долна челюст, издадена напред и остри зъби. Разпространение: ендемичен подвид за Черно море. Биология: Предпочита пясъчен грунд. Образува зимни струпвания на дълбочина 70 - 90 м. През лятото има петнисто разпределение на дълбочина 40 - 60 м. През пролетта за размножаване и през есента за отхранване се приближава до брега на дълбочина 10 - 30 м. Съзрява полово на 3 - 5 г. Размноважа се през април - май. Живее до 10 - 12 години. Храни се предимно с попчета, меджид, сафрид, цаца, ракообразни и мекотели. Един от най-ценните за Още...

бюлетин