избрано

Атерина

Атерина, Сребърка, Silverside (Atherina boyeri)

Дължина на тялото 13-14 см. и тегло - 15 г. Разпространение: в Черно, Азовско море и прилежащите им водоеми. Биология: стадни, пелагични, морски риби. Понасят големи колебания в солеността. Обитават предимно заливите, но навлизат и в крайморските реки и езера. Съзряват полово на възраст 1 г. Размножават се през април-август в литоралната зона. Хранят се със зоопланктон, ларви на мекотели, червеи и други. Атерината е обект на стопански риболов. Числеността и е значително намалена в резултат на риболовната преса и антропогенната дейност. 

Още...

бюлетин