избрано

Морски кефал

Морски кефал, Grey mullet (Mugil cephalus)

Дължина 60 - 75 см, тегло до 3 - 4 кг. Тялото е покрито с едри люспи. Главата е широка, гръбно - коремно сплесната, с големи очи. Широко разпространен в тропичните, субтропичните и умерените зони на океаните, включително Черно море, прилежащите му езера и устия на реки. Биология: морска, стадна пелагична, бързо подвижна, топлолюбива риба. Понася големи колебания в солеността. Размножава се през юни - септември в открито море. За отхранване се отправя в крайбрежната зона и прилежащите и водоеми, а за зимуване - на юг и в дълбочина. Нарства най-бързо от кефаловите риби. Съзрява полово на 2 - 3 години. Храни се с детрит, растителни обраствания, бентос и др. Ценен стопански вид. Минимално допустимия Още...

бюлетин