избрано

Цаца

Цаца, Трицона, Черноморски шпрот, Копърка, Еuropean sprat (Sprattus sprattus sulinus)

Дължина на тялото до 13 см, тегло до 15г. Разпространение: в Черно море. Живее до 5 години. Съзрява полово до 1 година. Хвърля хайвера си на няколко порции от края на юли до май. Личинките се излюпват за 4 - 5 дни. Храни се целогодишно със зоопланктон. Расте бавно. Има първостепенно значение за стопанския риболов в България. Служи за храна на хищните виове.

Още...

бюлетин