избрано

Зарган

Зарган, морска бекаса, Garpike (Belone belone)

Дължина на тялото до 70 см., тегло до 700 г. Разпространение: в Черно, Средиземно море и Атлантическия океан. Биология: морска, стадна, пелагична риба. Не понася колебания в солеността. Съзрява полово на 1-2 години. Размножава се от април до септември. Храни се предимно с риба. През есента навлиза в Мраморно море за зимуване. Нараства бързо и живее до 9 години. Ценен стопански вид. В България се ловят незначителни количества. Минималния допустим размер за улов според закона у нас е 35 см.

Още...

бюлетин