избрано

Сафрид

Черморски сафрид, Mediterranean horse mackarel (Trachurus mediterraneus ponticus)

Дължина на тялото до 55 см, тегло до 1,3 кг. Различава се от средиземноморския сафрид по: по-голямия брой и по-малките по размери костни шипчета покриващи страничната линия; по-късата странична линия, по-късите гръдни перки. Разпространение: в Черно, Мраморно и Азовско море. Биоогия: морска, топлолюбива, пелагична, стадна риба. Живее до 15 години. Съзрява полово на 2 години. Размножава се от юни до август. Образува две форми: дребна с по-бавен темп на разтеж и едра - с по-бърз. Храни се с дребни риби. Ценен стопански вид за Черно море. Минимално допустимия размер за улов у нас е 12 см.

Още...

бюлетин