избрано

Попчета

Сем. Попчета, Gobies (Gobidae)

Тялото е удължено, закръглено, с люспи или голо. Двете гръбни преки могат да са слети или разделени. Коремните перки са съединени във вид на фуниевиден вендуз. Липсва странична линия. Осезателните пори се намират на главата. Биология: дънни крайбрежни, слабоподвижни риби. Обитават морски, слабосолени или сладки води. Размножават се през топлата част на годината. Почти всички видове проявяват грижа за потомството си като изграждат гнезда и мъжкия ги охранява до излюпването на малките. Семейството включва около 850 вида. Във водите на България са представени 10 рода с 21 вида.

Още...

бюлетин